Bestyrelsen

Formand: Jan Broe Hansen

Mobil 29 20 00 91Næstformand: Jytte Lund Kruse

Mobil 23 20 69 53Sekretær: Jan Kromann Christensen

Mobil 31 52 38 08Kasserer: Henrik Ravn

Mobil 24 27 60 11Bestyrelsesmedlem: Thormod Andreasen

Mobil 29 27 21 27Bestyrelsesmedlem: Kenneth K Jepsen

Mobil 22 62 50 14Bestyrelses suppleant: Margrethe Mærsk

Mobil 41 56 74 21Bilags kontrollører: Riemer Akkerman

Mobil: 23 27 38 79Inge Svensson

Mobil 20 97 38 14
Facebook

    

Sponsorer