Bestyrelsen

Formand: Jan Broe Hansen

Mobil 29 20 00 91



Næstformand: Jytte Lund Kruse

Mobil 23 20 69 53



Sekretær: Jan Kromann Christensen

Mobil 31 52 38 08



Kasserer: Henrik Ravn

Mobil 24 27 60 11



Bestyrelsesmedlem: Thormod Andreasen

Mobil 29 27 21 27



Bestyrelsesmedlem: Kenneth K Jepsen

Mobil 22 62 50 14



Bestyrelses suppleant: Margrethe Mærsk

Mobil 41 56 74 21



Bilags kontrollører: Riemer Akkerman

Mobil: 23 27 38 79



Inge Svensson

Mobil 20 97 38 14
Facebook

    

Sponsorer